Huvudmeny

Glömt användarnamn eller lösenord Skapa ett konto

Nordiskt

Vårdförbundet är medlemmar i nordiska yrkesorganisationer och fackliga sammanslutningar. Vi samarbetar för att utbyta kunskap och erfarenheter och för att kunna påverka utvecklingen av våra yrken och våra villkor.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskor Dansk Sygeplejerad
www.dsr.dk

Finlands sjuksköterskeförbund (finska)
www.sairaanhoitajaliitto.fi

Sjuksköterskeföreningen i Finland (svenska)
www.sffi.fi

Islands sjuksköterskeförening
www.hjukrun.is

Norsk Sykepleierforbund
www.sykepleierforbundet.no

SSN - Sjuksköterskornas Samarbete i Norden
www.ssn-nnf.org

 

Barnmorskor

Danske Jordemoderforeningen
www.jordemoderforeningen.dk

Den Norske Jordmorforening
www.jordmorforeningen.no

Finlands Barnmorskeförbund: Suomen Kätilöliiton toimisto
www.tehy.fi

Nordisk Jordemor Förbund, NJF.
www.sykepleierforbundet.no (Jordemorforbundet)

 

Biomedicinska analytiker

Danske bioanalytikere
www.dbio.dk

Association of Medical Laboratory Technologists (Finland)
www.bioanalyytikkoliitto.fi

Meinataeknafelag Islands
www.bhm.is

Norsk Bioingeniørfaglig Institutt
www.nito.no

Nordisk Medisinsk Laborantgruppe, NML.

 

Röntgensjuksköterskor

Foreningen af Radiografer i Danmark
www.radiograf.dk

Norsk Radiografforbund
www.radiograf.no


Nordisk facklig samarbetsorganisation

Nordens offentliganställdas fackliga samarbetsorganisation, NOFS
www.nofs.org


Studenter

Nordiske Sykepleierstudenters Kontaktforum, NSSK 
www.dsr.dk

Nina Bergman Internationell sekreterare
Och få:
  • Personlig utveckling
  • Trygghet och rådgivning
  • Inkomstförsäkring

Lokala avdelningar