Meny
Vårdfokus

Vårdfokus - tidning för Vårdförbundet
Ansvarig utgivare Irene Wanland

Tidningen Vårdfokus har en självständig
ställning. Läs mer »

Omslag nr 10 2015 logga

Hjälp att logga in
Skapa ett konto här

Var sjätte cancerfall hade kunnat hindras

Av alla cancersjukdomar som diagnostiseras i världen under ett år orsakas var sjätte av infektioner som till stor del går att förebygga eller behandla. Som vanligt är det de fattigaste länderna som är värst drabbade.

Det visar en studie som publiceras på den medicinska tidskriften Lancets hemsida i dag.

Studien är gjord av några franska forskare som använt sig av en mängd olika källor, inklusive 2008 års statistik från det världsomspännande cancerregistret Globocan som täcker in 27 olika cancerformer i 184 länder.

Deras slutsats är att olika typer av infektioner årligen ger upphov till cirka två miljoner nya cancerfall. Hela 80 procent av dem diagnostiseras i underutvecklade regioner där tillgången till vacciner, antibiotika eller andra antibakteriella behandlingar är starkt begränsade eller obefintliga.

I exempelvis Australien och Nya Zeeland var andelen cancrar som uppkom som en följd av en infektion 3,3 procent, mot 32,7 procent i Afrika söder om Sahara.

Av de cirka 7,5 miljoner människor som år 2008 dog av cancer uppskattar forskarna att 1,5 miljoner hade fått sin cancer till följd av en virus-, bakterie- eller parasitinfektion som antingen hade gått att förhindra genom förebyggande åtgärder eller kunnat läkas med effektiv behandling.

En mycket stor del av de cancersjukdomar som uppkommer på grund av infektioner är starkt förknippade med infektionssjukdomar som HPV (humant papillomvirus), Helicobakter pylori samt hepatit B och C. 

Du som gör ett inlägg ansvarar själv för innehållet. Regler för kommentering »

Visa alla webbnyheter »

Vårdfokus nyhetsbrev

vardfokus_alert

Du vet väl att du kan få ett axplock av våra bästa nyheter direkt i din mejl? Nu får du också Vårdfokus Alert, ett nyhetsbrev när något extra viktigt hänt som berör din yrkesutövning.

Just nu på Vårdfokusbloggen

TEMA Nya droger

Illustration: Gunilla Elam

Ständigt nya kemiska substanser utmanar vården.

Läs vårt tema

Temat som pdf

Följ Vårdfokus

Tipsa oss

fOTO: Istockphoto

Läst en bra bok?

Foto: Istockphoto

Om Ledarskap

Foto: Istockphoto

PRENUMERERA på Vårdfokus

Omslag nr 10 2015