Det här vill Vårdförbundet i avtalsrörelsen 2019

 • Vi kräver lönesatsning!

  Sineva Ribeiro skriver om avtalsrörelsen i sin ledare.

 • Se filmen med medlemmars röster om löneyrkandet!

 • Skriv ut din egen folder om avtalsrörelsen i A4, häfta och lägg ut på din arbetsplats!

 • Redan efter 35 års ålder börjar löneutvecklingen plana ut. Det vill vi ändra på!

Vårdförbundet förhandlar just nu om det centrala kollektivavtalet med Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Sobona. Det handlar om förbättrade villkor för dig som är anställd i regioner kommuner och kommunala bolag. Avtalet löpte ut den 31 mars, men har förlängts för att parterna ska kunna fortsätta förhandla.

Avtalet är förlängt

Vårdförbundet och SKL/Sobona har kommit överens om att förlänga avtalet tills vidare (prolongering), med 14 dagars uppsägningstid. Det innebär att avtalet fortsätter gälla tills någon av parterna eventuellt säger upp förlängningen – avtalet löper då ut 14 dagar efter uppsägningen. Under förlängningen fortsätter vi att förhandla. För dig som medlem fortsätter avtalet att gälla som vanligt, med undantag för lönerevisionen som sker först när vi har ett nytt avtal på plats.

Våra mål med förhandlingen

Vårdförbundets mål med förhandlingarna för barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är tydligt. Det är dags för jämställda och hälsosamma villkor som spräcker “löneglastaket” och som ger dig möjlighet till ett hållbart yrkes- och privatliv.

Du har rätt till ett hållbart yrkesliv och att kunna planera din fritid.

Det här innebär en förhandling

Det finns många frågor som är viktiga för Vårdförbundets medlemmar, men allt kan inte lösas i en central förhandling eller just nu. Dessutom ska två parter komma överens. SKL och Sobona har sina utgångspunkter och vi från Vårdförbundet har våra.

Enade kan vi nå framgång!

Det kommer krävas hårt arbete och ett Vårdförbund som håller ihop för att vi ska kunna nå resultat. 
Förtroendevalda behöver påverka politiker, allmänhet och opinionsbildare, så att SKL och Sobona får mandat från kommuner och regioner att gå Vårdförbundet till mötes.

Du som medlem har haft stort inflytande på de krav som Vårdförbundet ställer i centrala förhandlingar som just nu pågår. På Vårdförbundets kongress 2018 var det medlemmarnas arbetsvillkor, löner och möjligheten att bedriva en god och säker vård som prioriterades.

Skriv gärna ut den här pdf:en och lägg på din arbetsplats!

Vårdförbundets krav i avtalsrörelsen 2019!

 • Särskild lönesatsning på särskilt yrkesskickliga
 • Utvecklad lokal löneprocess
 • Sänkt veckoarbetstid vid nattarbete, oavsett verksamhet
 • Lokala processer för hälsosam arbetstidsförläggning

#avtal2019

Alla ska ha möjlighet att göra lönekarriär i takt med ökad erfarenhet och yrkesskicklighet

Lönesatsning på särskilt yrkesskickliga och en lönekarriär under hela yrkeslivet

Löneskillnaden mellan den som är erfaren och den som är ny i yrket är alldeles för liten. Erfarenhet och yrkesskicklighet måste löna sig – du måste kunna göra en ordentlig lönekarriär under hela ditt yrkesliv. Idag har man den bästa löneutvecklingen i början av karriären. Löneutvecklingen avtar vid 35 års ålder, för att ytterligare mattas av vid 45. Det är inte rimligt!

Kompetens och erfarenhet måste löna sig. Därför krävs - utöver en god löneutveckling för alla - en löneinjektion som riktas till särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, chefer och avancerade specialistsjuksköterskor. Vi vill spräcka det “löneglastak” som många fastnar under idag!

Alla vinner på en lönestruktur där erfarenhet, kompetens, specialistkunskap, ansvarstagande och karriär i yrket faktiskt syns i lönekuvertet.

Då kan:

 • arbetsgivaren lättare rekrytera och behålla personal
 • verksamheterna utvecklas 
 • du få en bättre arbetsmiljö och kollegor att bygga stabila team tillsammans med.

Vi beräknar att den särskilda lönesatsningen omfattar ungefär var fjärde medarbetare och innebär att den som visat särskild yrkesskicklighet ska ha minst 10 000 kronor mer i månaden.

Definitionen och hur de särskilt yrkesskickliga ska utses är frågor som ska lösas i de pågående förhandlingarna. 

Se vår film med medlemsröster om löneyrkandet!

#avtal2019

Hör vad medlemmar i Linköping tycker om våra yrkanden.

Hälsosam arbetstidsförläggning och sänkt veckoarbetstid vid nattarbete

Du och dina kollegor behövs och är efterfrågade dygnets alla timmar och årets alla dagar. Men övertid, många extrapass och svårighet att få semester sliter på hälsan och försämrar din arbetsmiljö. Du ska inte behöva gå ner på deltid för att orka arbeta. Det handlar om jämställdhet.

Vi vill få till lokala fungerande processer kring hur arbetstidsförläggningen går till. Det handlar om schemaläggning, dygnsvila, jour och beredskap, övertid, semesterplanering med mera. Du har rätt till ett hållbart yrkesliv och att kunna planera din fritid.

Idag är arbetstidsmåttet högre om du arbetar natt i kommunen, jämfört med i regionen. Det är hög tid att vi i det centrala avtalet får in en sänkning av arbetstidsmåttet vid nattarbete, oavsett verksamhet.

Vi måste vara många!

Har du kollegor som ännu inte är medlemmar så är det extra viktigt att de går med nu!

Ju fler vi är desto större möjlighet har vi att få igenom våra krav.