Inte under 24000

Inte under 24 000 är ett studentnätverk som arbetar för rimliga ingångslöner.

Uppropet startade 2011 i Umeå när sjuksköterskestudenter gick ihop och meddelade att man inte tänkte acceptera ingångslöner under 23 000 kronor (som sen blev ”Inte under 24 000”). Då låg ingångslönerna för nyexaminerade sjuksköterskor på 20 – 22 000 kronor i landstingen.

Det var ett gott initiativ av medlemmar i Umeå, men när upproret nådde Stockholm tog det riktig fart och flera företrädare, bland annat Ulrika Blumfelds och Jonas Persson, reste land och rike runt och pratade och väckte opinion både genom medier och möten.

Årlig manifestation 24 april

24 april varje år arrangerar studenterna en manifestation för uppmärksamma sin kamp för att få en rimlig ingångslön. Sjuksköterskestudenter över hela landet har idag anslutit sig till uppropet och man har hållit uppmärksammade manifestationer i bland annat Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Malmö.

I januari 2015 höjde Västerbottens läns landsting ingångslönerna till 25 000 kronor för alla nya sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Förutom alla nyanställda höjdes också lönen för de som tjänade under 25 000 kronor.

Stor framgång

Sjuksköterskestudenterna har varit mycket framgångsrika. Tidningen Vårdfokus har under 2016 genomfört en nationell kartläggning av ingångslöner som visar att snittlönen ligger på 25 000 kronor. De siffrorna gäller bara sjuksköterskor.

Media