15:57 – för jämställda löner

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,2 procent. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter klockan 15:57 varje dag om vi räknar på en arbetsdag mellan klockan 08:00 och 17:00.

Så har det sett ut sedan början på 1980-talet – utvecklingen står i princip still. Vårdförbundet är med i 15:57-rörelsen för att göra det vi kan för att trycka på i frågan och arbeta för en förändring.

Tre miljoner kronor i skillnad mellan en kvinna och en man 

2012 gick kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer samman och bildade 15:51-rörelsen för att sätta tryck i frågan om jämställda löner. Sedan dess har vi rört oss framåt med totalt sex minuter.

Idag är löneskillnaden mellan könen 13,2 procent. Räknat på en arbetsdag mellan 08:00-17:00 betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 15:57. 

Vi vill göra något åt det här!

Film från Sveriges Kvinnolobby

Lön hela dagen

15:57-rörelsen kräver:

  • Att ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen främjas. Kvinnor och män ska dela lika på ansvar för hem och familj.
  • Skärpta krav på lönekartläggningar. Lönekartläggningar på arbetsplatser ska genomföras varje år istället för vart tredje på arbetsplatser med fler än 10 anställda.
  • Samma rätt till heltidsarbete, för både kvinnor och män.

Vi fortsätter vår kampanj tills kvinnor har lön hela dagen, det vill säga tills klockslaget på vår logga visar 17:00!