Vård i världsklass för alla – hur uppnår vi det?

Hälso- och sjukvården är en av de viktigaste frågorna för väljarna under valåret 2018. Men vi ser stora utmaningar med långa vårdköer och brist på såväl grund- som specialistutbildade sjuksköterskor. I Almedalen bjuder Vårdförbundet in beslutsfattare och vårdexperter till samtal om möjligheter och framtidsvisioner för vården.

Välkommen den 2 juli till ett seminarium i två delar om möjligheter och framtidsvisioner för vården.

Del I kl. 12.30-13.00

Vård i världsklass för alla – hur uppnår vi det?

Vilka utmaningar ser vi i vårdens organisation idag och vilka lösningar har fungerat ute i verksamheterna för att uppnå hälsosam vårdmiljö? Hur kan politiker inom landsting och regioner stödja vårdens chefer och ledare i arbetet med att förändra och utveckla svensk hälso- och sjukvård?

Anders Henriksson (S), Landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar landsting, förste vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL
Charlotta Hellström, avdelningschef, Cancercentrums vårdavdelning, Norrlands universitetssjukhus
Lisa Karin Bergström, Ung Cancer

Del II 13.00-13.45

Politisk debatt om valets viktigaste fråga: Vården

Hur vill två av de tyngsta partierna möta utmaningarna i vården? Patienter hamnar i kläm mellan huvudmän och vårdgivare. Vårdens digitalisering har brister som gör arbetet ineffektivt. Förlossningsvården är under stor press. En analys från Socialstyrelsen visar att en majoritet av arbetsgivarna rapporterar brist på såväl grund- som specialistutbildade sjuksköterskor och att problem med kompetensförsörjningen påverkar patientsäkerheten.

Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson i Moderaterna, socialutskottet
Kristina Nilsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, socialutskottet
Viviana Lundberg, ordförande, Vårdförbundet Student
Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet

Moderator för seminariet är Cecilia Garme, politisk journalist.

Läs om seminariet på Almedalsveckan.se.

Tid och plats

Datum och tid: Måndag den 2 juli, klockan 12:30 – 13:45

Plats: I TCO-landet, Strandgatan 19 i Visby.