Våra internationella projekt

Som medlem i Vårdförbundet bidrar du till en bättre värld. Vi driver projekt i låg- och medelinkomstländer, där vi bland annat bekämpar spridningen av HIV/AIDS och tuberkulos.
  • Palestina

    Vårdförbundet driver ett projekt för att stödja vår palestinska motsvarighet PNNA, i utvecklingen till en stark demokratisk organisation.

  • Lesotho

    I Lesotho i södra Afrika smittas varje dag cirka 60 personer av hiv och 50 dör i sjukdomen. 2009 var 23,2 procent av hela befolkningen infekterad av hiv. Vårdförbundet driver tillsammans med Sjuksköterskeorganisationen i Lesotho ett projekt i landet för att förebygga hiv/aids och tuberkulos.

  • Right2Water

    Få saker har betytt så mycket för mänsklighetens utveckling som tillgången till rent vatten. Sverige har genom FN erkänt den allmänna mänskliga rättigheten till vatten och sanitet. Nu är det dags för Sverige och EU att leva upp till FN-resolutionen. De europeiska offentliganställdas fackförbund, inklusive Vårdförbundet, var med och påverkade frågan genom initiativet Right2Water.