Palestina

Vårdförbundet driver ett projekt för att stödja vår palestinska motsvarighet PNNA, i utvecklingen till en stark demokratisk organisation.

Medlemskap i ICN

2007 inleddes ett partnerskapssamarbete med Palestinian National Nurses Association, PNNA. Målet med projektet är att PNNA skall kunna bli medlem i ICN och få en stark lokal bas med en välutbildad kader. Tyvärr är kontakten med Gaza mycket begränsad så det är främst Västbanken som omfattas av projektet.

Workshops

I februari 2010 genomfördes ett flertal workshops  om ledarskaps- och organisationsutveckling på plats i Palestina, med medel från LO-TCO Biståndsnämnd. Organisationsutvecklingsprojektet bygger på ICN:s tidigare material Leadership in Negotiations som Vårdförbundet använt i två tidigare projekt.

Stockholmsavdelningen är fadder för projektet.