Nominering inför Dalarnas årsmöte

Inför årsmötet den 19 september går det nu bra att skicka in nomineringar till posten ordförande.

Som vi tidigare informerat om så klev Kerstin Erlandsson av sitt uppdrag som avdelningsordförande den 15 januari och är nu mer anställd som ombudsman i enhet Mitt med placering i Falun.

Marion Vaeggemose (vice ordförande) fungerar därför i nuläget som tillförordnad ordförande, vilket innebär att vi i dagsläget inte har någon vice ordförande.

Vid årsmötet den 19 september 2019 behöver det därför göras fyllnadsval till ordförande och eventuellt vice ordförande fram till 2021, beroende på hur valet faller ut.

Avdelningsstyrelsen har i samråd med valberedningen framfört önskemål om att i nuläget inte utöka antalet styrelseledamöter i avdelning Dalarna, enligt stadgan ska man vara mellan 7-11 ledamöter totalt.

Valberedningen vill nu ha in förslag på kandidater till ordförandeposten.

En person som nomineras till ordförande kan även tillfrågas av valberedningen om det skulle vara av intresse att eventuellt ställa upp för val till vice ordförande.

Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast 15 augusti.

Nomineringen sker via formuläret nedan.

Den person som du nominerar ska vara tillfrågad och accepterat nomineringen. Du som nominerar och den du nominerar måste vara medlem i Vårdförbundet.