Skriv en motion till Dalarnas årsmöte

En dator, en mobil och ett block där en person är på väg att skriva något

Vill du påverka vad Vårdförbundet ska jobba med? Skicka in en motion till Vårdförbundet Dalarnas årsmöte den 19 september. Senast 29 augusti behöver vi få in din motion.

Som medlem kan du lämna motioner till avdelningens årsmöte i ärenden inom avdelningens verksamhet. Det kan du göra fram till och med den 29 augusti 2019.  Motionen behandlas vid kommande årsmöte.

Motionen skickas via nedanstående formulär. Sista dag för att skicka in en motion var den 29 augusti 2019.

Så skriver du en tydlig motion

  • Skriv kort och tydligt
  • Skriv Titel på motionen
  • Gå direkt till det du/ni vill föreslå. Motivera kortfattat ditt/ert förslag.
  • Avsluta med Yrkande i en eller flera att-satser som sammanfattar vad du/ni vill. Skriv endast ett yrkande i varje att-sats. Styrelsens förslag till beslut om att anta eller avslå yrkandet utgår ifrån att-satserna.
  • Tänk på att varje att-sats ska kunna genomföras. Är ett yrkande formulerad på ett sätt som går att genomföra eller som en åsikt?
  • Finns det någon särskild som bör utföra yrkandet? Ta i så fall med det i motionen.
  • Tänk på att formulera yrkandena på ett sätt så att de blir röstningsbara med ett ja eller nej.