Förtroendevald i Dalarna

  • Förtroendevald i Vårdförbundet

    Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling.

  • Rutiner vid anordnande av lokala medlemsträffar

    Sökta pengar är till för den arbetsplats som anordnar ett medlemsmöte som överstiger 2 timmar och avser lättare förtäring, exempelvis kaffe, smörgås, fikabröd.