Medlemsaktiviteter 2020 - enkät

Passa på att bidra till Vårdförbundet Gävleborgs verksamhetsplanering 2020! Syftet med enkäten är att få en fingervisning om vilken typ av aktiviteter medlemmarna i avdelning Gävleborg gärna vill ha framöver, självklart med koppling till våra gemensamma mål i förbundet. Senast 6 september vill vi ha ditt svar!