Inkomna nomineringar

Här presenteras de som blivit nominerade till styrelseuppdrag i Avd. Jönköping. Kandidaterna presenteras i bokstavsordning.

Avdelningsordförande

Iréne Sjövall Sanned

Vice avdelningsordförande

Maria Löfqvist - presentation

Styrelseledamot

Kristina Bergholtz