Presentation Cecilia Kallin

Nominerad till styrelseledamot.

Beskriv din yrkesbakgrund

Sjuksköterskeexamen 2008 i USA. Flyttade till Sverige 2009. I och med flytten läste jag in så att min utbildning motsvarade legitimerad sjuksköterska i Sverige. Arbetat på intermediär intensivvårdsavdelning, psykosavdelning 2 år, hemsjukvård, ögonkliniken i Malmö 2 1/2 år, ögonkliniken Lund i 2 år (nuvarande).

Beskriv din fackliga bakgrund

Förtroendevald i ca 1,5 år på arbetsplats. Fått alla sjuksköterskor på avdelningen att bli medlemmar.

Intresse av politik, politiska frågor. Viktigt att föra medlemmarnas talan.

På arbetsplatsen ville arbetsgivaren att sjuksköterskorna skulle sluta dokumentera i patienternas journal och fick hot om uppsägning om de gjorde det. Då är det en laglig skyldighet, fick arbetstagarna rätt. Detta ledde även till ett kränkningsärende där Vårdförbundet fick 100 000 kr i skadestånd.

På grund av långdragna arbetsmiljöproblem på ögonkliniken är företagshälsovården inkopplade, då det är många uppsägningar/sjukskrivningar. Stöd från HSO och ombudsman och medlemmar.

Vad är det som gjort att du har tackat ja till nomineringen till styrelseledamot?

Vill jobba mer med fackliga frågor, få ökad tid, roligt, påverka uppåt och utåt.

Vad vill du uppnå med uppdraget som styrelseledamot?

Arbeta med stora saker som t ex nya avtalet. Arbetsvillkor, brist på sjuksköterskor ersätts med andra yrkeskategorier.

Vilka är de tre viktigaste fackliga frågorna för dig?

- Ha bra arbetsvillkor, arbetsmiljö.

- Yrkesstolthet, värnar om yrkesprofessionell

- Ta det lilla som kan appliceras på/i större sammanhang.

Hur vill du jobba med dessa frågor?

- Inte byta ut sjuksköterskor till andra yrkeskategori (profession)

- Inte gå ner i tid för att orka arbeta till pension (arbetsvillkor)

- Jämställdhet, jämställda löner

- Opinionsbildning. Stärka professionen, belysa värdet av yrket/omvårdnad.

- Jämföra statistik sjuksköterska/ingenjör gällande lön och utbildningens längd.

Vilka egenskaper har du som kan vara till nytta för Vårdförbundet Skåne?

Brinnande intresse, drivande, engagerad och pålitlig.

Vad har du för förväntningar på ditt eventuella uppdrag som styrelseledamot?

Stå för det man gör och beslutet. Vi är medlemstyrka vad de vill ska vi arbeta med. Alla andra i styrelse ska vara lika drivande, engagerade, arbeta mot samma mål. Tycker om utmaningar.