Presentation Anna Bergman

Nominerad till styrelseledamot.

Beskriv din yrkesbakgrund

Mitt första yrke var som kabinvärdinna på en båt som inte var rustad för att klara starka vindar, vilket ledde till att många passagerare blev åksjuka. Jag upptäckte att jag hellre arbetade med att hjälpa åksjuka passagerare än de sedvanliga uppgifterna som kabinvärdinna. Jag började då fundera på att läsa till sjuksköterska.

Efter min sjuksköterskeexamen, 2009 arbetade jag på en medicinavdelning och gick sedan vidare till en hjärtintensivavdelning. Jag trivdes med arbetsuppgifterna men vården som bedrevs fungerade inte. En stor del av arbetet handlade om att flytta patienter för att få lediga vårdplatser och arbetsvillkoren var inte bra.

Den patientgrupp som berörde mig mest var de multisjuka äldre och jag började arbeta som sjuksköterska i kommunen med målet att specialistutbilda mig inom vård av äldre.  Under 2017 tog jag min magisterexamen inom vård av äldre.

Beskriv din fackliga bakgrund

Jag blev förtroendevald på arbetsplatsen. Vårdförbundet saknade huvudskyddsombud i Ystad kommun och när jag fick frågan tvekade jag inte att tacka ja. Huvudskyddsombud är en viktig funktion för att påverka kommunövergripande, föra Vårdförbundets politik samt medlemmarnas talan.

Vad är det som gjort att du har tackat ja till nomineringen till styrelseledamot?

Det fackliga uppdraget ger mig energi. Att få arbeta mer regionalt med Vårdförbundets politik.

Vad vill du uppnå med uppdraget som styrelseledamot?

Föra fram Vårdförbundets politik. Vara med och påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården samt arbetsvillkor. Komma närmare beslutsfattarna.

Vilka är de tre viktigaste fackliga frågorna för dig?

- Akademisk specialisttjänstgöring (AST)- det inte ska bero på ekonomi om du kan specialisera dig eller inte. Fördelaktigt avtal.

- Arbetsvillkor, förbättra framförallt arbetstiderna.

- Personcentrerad vård, eftersom personcentrerad vård ger positiva effekter både för patienternas upplevelse av vården och även för medlemmarnas arbetsmiljö.

Hur vill du jobba med dessa frågor?

Genom att påverka arbetsgivarna och beslutsfattarna. Exempelvis att skapa mötesrum för personcentrerad vård.  Sprida idén kring förhållningsättet och vikten av att systematiskt införa personcentrerad vård och i alla led inom verksamheterna för att skapa förutsättningar att bedriva personcentrerad vård.

Jag vill även arbeta för att skapa mötesrum mellan medlemmar och arbetsgivare och samt beslutsfattare då det gäller att diskutera arbetsvillkor.

Vilka egenskaper har du som kan vara till nytta för Vårdförbundet Skåne?

Brinner för det fackliga arbetet, inkännande, tydlig, ärlig, orädd och lösningsfokuserad.

Vad har du för förväntningar på ditt eventuella uppdrag som styrelseledamot?

Att uppdraget är en utmaning som kommer att vara lärorikt, stimulerande och energigivande.