Presentation Eva Lenander

Nominerad till styrelseledamot.

Beskriv din yrkesbakgrund

Barnflicka i Frankrike. Slump att det blev vården, det var mamma som lämnade in ansökan till vårdlinjen. Utbildad undersköterska -81. Sjuksköterska -86. Arbetade på medicinavdelning innan jag gick vidare till IVA. Läste specialistutbildning. Vårdvetenskap; kandidatexamen -06 och magisterexamen -09. Fördjupningskurs i intensivvård -18.

Beskriv din fackliga bakgrund

Kongress 2018. Har alltid engagerat mig och försökt påverka. Har bra fackliga förtroendevalda på min arbetsplats och stöttat dem i sitt arbete.

Vad är det som gjort att du har tackat ja till nomineringarna till styrelseledamot?

Kritiserat Vårdförbundet väldigt öppet- kan jag då också vara beredd på att ta ansvaret, stå som ansvarig. Känslan har ökat sedan jag blev kongressombud. Kan jag stå för vad Vårdförbundet tycker idag, och det kan jag och ser inga svårigheter att arbete utifrån de beslut som togs på kongressen.

Vad vill du uppnå med uppdraget som styrelseledamot?

Huvudöverenskommelsen (HÖK)-avtalet behövs göra mer tydligt och klart för medlemmarna. Ödmjukhet inför det arbetet.

Vilka är de tre viktigaste fackliga frågorna för dig?

- Yrkesskickliga – fick inget bra svar vid Vårdförbundets pressträff, upplever att Vårdförbundet inte når ut. Behövs andra verktyg. Kan se svårigheterna med ett lokalt avtal.

- Arbetsmiljö – hälsosamma arbetstider – kompetenser man är inte en schemarad. Raster! Mentorer.

- Lön.

Hur vill du jobba med dessa frågor?

Bemanning som är vettig – redovisa om man får ta ut rast eller inte och redan där upptäcka om det redan i planeringsstadiet finns hinder i organisationen för att medlemmarna för ut sin lagstadgade rast.

Bra strategi för att höja lönerna.

Inte rädd för att säga min mening. Lärt mig att lyssna bättre med åren. Tar in perspektiv – processar det snabbt – vart är vi på väg? Styrka i att leda vidare.

Vilka egenskaper har du som kan vara till nytta för Vårdförbundet Skåne?

Perspektiv. Lär mig saker- så att jag får en utgångspunkt. Vad är nästa steg. Vill gärna använda mig av kollegors (som är visionärer) förmåga.

Vad har du för förväntningar på ditt eventuella uppdrag som styrelseledamot?

Har inte riktigt satt mig in i arbetet som styrelseledamot. En önskan om att driva det framåt. Att gör ord till handlingar. Inte bara ett fackförbund är också ett yrkesförbund. Det ena utesluter inte det andra men proportionerna behöver omfördelas.

Upplevelsen är att lokala avdelningen arbetar mycket mer med de fackliga frågorna.

En risk av att vara mer yrkesförbund än fackförbund är att det blir inte det fackliga engagemanget.  Hur når vi ut till kollegor med att Vårdförbundet är ”vi”?

Alltid varit ambassadör för Vårdförbundet.

Även om jag har kritiserat Vårdförbundet, min intention har alltid varit att göra Vårdförbundet bättre.

Medlemskraften är viktig.