Presentation Johanna Ödell

Nominerad till styrelseledamot.

Beskriv din yrkesbakgrund

Sjuksköterskeexamen 1998 och specialistutbildad sjuksköterska med inriktning intensivvård 2011. Jobbat inom bland annat psykiatri, kommunal hemsjukvård samt särskilt boende, bemanning, bott i USA en period. Arbetar på neonatal intensivvårdsavdelning i Lund sedan 16 år. Trivs mycket bra, en fungerande arbetsplats med en bra chef.

Beskriv din fackliga bakgrund

Lokalt förtroendevald 2013 på en stor arbetsplats med ca 50 sjuksköterskor. Har fackligt uppdrag i utbildningsteamet och är tillgängligt förtroendevald (Vårdförbundet avdelning Skånes telefon för råd och stöd). Varit huvudskyddsombud en period samt även medlem i dialogteamet.

Brinner för Vårdförbundet, facklig utbildning och kommunikation, trivs i utbildningsteamet. Kongressombud sedan 2017. Sitter i förbundsvalberedningen, ett väldigt intressant uppdrag. Är med i en grupp som är ansvariga för Vårdförbundet avdelning Skånes Facebooksida och är väldigt aktiv där. Haft fackligt uppdrag på heltid i 3 år.

Vad är det som gjort att du har tackat ja till nomineringen till styrelseledamot?

Kan bidra med mycket. Viktigt med medlemsstöd och medlemsvård. Finns behov att utveckla.

medlemsperspektivet, ge dem en röst både utåt och internt. Alla som kontaktar Vårdförbundet ska få ett bra bemötande. Medlemmar ska känna sig nöjda med kontakten och bli lyssnade på.

Vad vill du uppnå med uppdraget som styrelseledamot?

Tydlighet avseende styrelsens strategier om lön, arbetsmiljö mm, vara öppen både inom organisation och utåt. Ta ställning. Vill bidra med att visa vad Vårdförbundet är och vad vi gör.

Vilka är de tre viktigaste fackliga frågorna för dig?

  • Arbetstider
  • Lön
  • Arbetsmiljön!

Kommunikation om Vårdförbundet också viktigt. Pratar med många medlemmar, det är dessa saker som engagerar medlemmarna.

Hur vill du jobba med dessa frågor?

Medlemmar har ibland inte kunskap om hur det fungerar, vad vi har för förhandlingsutrymme, hur svensk arbetsmarknad fungerar, hur avtal ser ut mm.

Förslag att anordna lokala medlemsutbildningar om löneprocessen, hur arbetsmarknaden fungerar och vad som sker lokalt, regionalt och nationellt. Många arbetsplatser har inte lönekriterier. Kanske erbjuda utbildningsdagar för förtroendevalda om lönekriterier, som en workshop?

Utbildningstillfällen ger möjlighet att få input från medlemmarna om vad de tycker är viktigt. Vi behöver också påverka politikerna mycket mer både om lön och arbetstider. Detta kan ske genom att vi träffar politiker, skriver debattartiklar och är tydliga i kommunikationen utåt.

Vilka egenskaper har du som kan vara till nytta för Vårdförbundet Skåne? 

Bra på att uttrycka mig i tal och skrift. Idogt arbete som kräver uthållighet. Till exempel akademisk specialisttjänstgöring (AST) som är Vårdförbundets politik och som Vårdförbundet har nämnt överallt och hur ofta som helst. Nu har politikerna nappat på det och pratar om detta som en möjlig lösning vilket de inte gjorde innan Vårdförbundet började ta upp det!

Stort engagemang! Stresstålig! Bra på konfliktlösning, att prata igenom, reda ut, inte rädd för att ta upp obehagliga saker. Det handlar om hur man levererar informationen. Viktigt att prata med varandra, inte skriva - då uteblir mycket av kommunikationen och kan missförstås.

Vad har du för förväntningar på ditt eventuella uppdrag som styrelseledamot?

Ser fram emot att vara närvarande i rummen och kunna påverka besluten. Vara en del i att kommunicera olika beslut samt Vårdförbundets politik till medlemmar och i organisationen.

Är det något annat du vill tillägga eller fråga om?

Är antagen till Vårdförbundets utbildning Framtidens fackliga ledare, denna startar i oktober. Ser fram emot utbildningen! Ledare är för mig inte enbart en chef, det kan även en lokalt förtroendevald eller en styrelseledamot vara.

Medveten om de fyra professionerna, det är viktigt med helikopterperspektiv, att kunna se helhet, se till alla (oavsett profession eller arbetsgivare).