Extra årsmöte 2019

Hösten 2019 ska det genomföras ett extra årsmöte med fyllnadsval till avdelningsstyrelse genom webbomröstning. Vi behöver välja en styrelseledamot och för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka kommer valet vara helt digitalt via en webbröstning. Du kommer att få en kallelse till extra årsmötet två veckor innan. Val till styrelsen genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 2 september och kl. 12.00 den 9 september.
  • Kallelse till extra årsmöte - Fyllnadsval av styrelseledamot

    Härmed kallas du som medlem till extra årsmöte som genomförs på webben mellan kl. 12.00 den 2 september och kl. 12.00 den 9 september.

  • Valberedningens förslag inför extra årsmöte 2019

    Här nedan presenteras valberedningens förslag. Extra årsmöte genomförs på webben mellan kl. 12.00 den 2 september och kl. 12.00 den 9 september. Valet kommer att vara helt digitalt via en webbröstning och du kommer att få en kallelse till extra årsmötet två veckor innan.

  • Inkomna nomineringar till extra årsmöte 2019

    Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Nomineringstiden är slut. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning. Presentationer över de nominerade läggas ut löpande. (Uppdaterad 2019-06-24)