Inkomna nomineringar till extra årsmöte 2019

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 20 juni. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning. Presentationer över de nominerade läggas ut löpande. (Uppdaterad 2019-06-14)

Ludvig Asklöf - Personlig presentation
Cecilia Asp-Paulrud - Personlig presentation
Laleh Bakhshi Baardh - Personlig presentation
Tony Björklund - återtagit nominering
Alena Cutuk (fd Lagumdzija) - Personlig presentation
Olga Holmberg - Personlig presentation
Martin Jarl - Personlig presentation
Magnus Johansson - Personlig presentation
Faiz Norolla
Petra Schultz - Personlig presentation
Annica Silvertun - återtagit nominering

Hösten 2019 ska det genomföras ett extra årsmöte med fyllnadsval till avdelningsstyrelsen genom webbomröstning. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget.