Kallelse till extra årsmöte - Fyllnadsval av styrelseledamot

Härmed kallas du som medlem till extra årsmöte som genomförs på webben mellan kl. 12.00 den 2 september och kl. 12.00 den 9 september.

Vad ska extra årsmötet avhandla?

Fyllnadsval av styrelseledamot till avdelning Stockholm.

Valet genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 2 september och kl. 12.00 den 9 september. Alla medlemmar är röstberättigade och vi hoppas så klart att du tar chansen att göra din röst hörd! Din röst är viktig och är anonym. Resultatet kommer att presenteras på avdelning Stockholms webbsida.

Valberedningens förslag

Cecilia Asp-Paulrud - Personlig presentation

Valberedningens motivering

En enig valberedning föreslår Cecilia Asp-Paulrud till ny styrelseledamot i avdelning Stockholm. Cecilia bidrar till att sammansättningen i styrelsen bildar en stabil grund för framtida utmaningar för Vårdförbundet inom områdena arbetsmiljö/arbetsvillkor samt löneutveckling för alla professioner. Cecilia tillför kunskap och kompetens till styrelsearbetet för kommunanställda sjuksköterskor. Hon har tidigare erfarenhet av fackligt arbete och är väl förankrad i Vårdförbundets politik.

Valberedningen ser en god medlemsnytta för alla professioner i Vårdförbundet med att välja Cecilia Asp-Paulrud till ny styrelseledamot.

Övriga nominerade

Ludvig Asklöf - Personlig presentation
Alena Cutuk (fd Lagumdzija) - Personlig presentation
Martin Jarl - Personlig presentation
Magnus Johansson - Personlig presentation
Michaela Lindqvist - Personlig presentation
Faiz Norolla - Presentation saknas
Petra Schultz - Personlig presentation

Återtagit sin nominering

Tony Björklund
Laleh Bakhshi Baardh
Olga Holmberg
Annica Silvertun 

Valberedning avdelning Stockholm

Karin Forslin (sammankallande)
Pia Lejkemo
Abdolreza Mohammadi
Anneli Rehnström
Iréne Sjöström

Ta kontakt med valberedningen om du har frågor eller funderingar. 

Webbröstning

För att kunna delta i omröstningen måste du ha ett webbkonto på Vårdförbundet. Följ anvisningarna för att skapa ett webbkonto

Tack för ditt engagemang!