Nominera till avdelning Stockholms styrelse

Hösten 2019 ska det genomföras ett extra årsmöte med fyllnadsval till avdelningsstyrelsen genom webbomröstning. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget.

Vi behöver välja en styrelseledamot och för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka kommer valet vara helt digitalt via en webbomröstning. Val till styrelsen genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 2 september och kl. 12.00 den 9 september. Du kommer att få en kallelse till extra årsmötet två veckor innan. Har du frågor eller funderingar kontakta oss i styrelsen.

Att tänka på:

  • Endast medlemmar kan nomineras till uppdragen.
  • Endast medlemmar kan nominera.
  • Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
  • Mandatperioden för uppdraget är t.o.m. 2021-10-31.

Du kan nominera fram till 20 juni 2019.

Styrelseuppdraget innebär ett stort fokus på att leda och organisera, prioritera, kommunicera, mobilisera och påverka. Rollbeskrivningarna är beslutade av Förbundsstyrelsen under 2015/2016. Här hittar du den fullständiga texten. Ytterligare information och inkomna nomineringar kommer att läggas ut på webben framöver. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen.

Välkommen med din nominering!

Nominera till avdelning Stockholms styrelse

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Den nominerade är medlem, tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkänner hantering Personuppgifter