Vårens utbildningar för dig som är förtroendevald

Förtroendevaldskylt

Nu kan du anmäla dig till vårens utbildningar.

I Aktiviteter och utbildningar söker du aktuella datum för introduktionsdag, grund- och temautbildningar för just din avdelning.

Kunskap är en förutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats. Alla nya förtroendevalda i Vårdförbundet erbjuds en certifierad utbildning i tre delar- introduktion (en dag), grundutbildning (tre dagar) och temautbildningsdagar.

För anmälan till grundutbildningen krävs att du först är anmäld till introduktionsdagen. Efter genomförd grundutbildning har du möjlighet att fylla på dina kunskaper med temautbildningar.