Stadgan

Stadgan beskriver Vårdförbundets grundläggande värderingar, vårt uppdrag och vår organisation. Som medlem i Vårdförbundet omfattas du av stadgarna. De är grunden för hela vår verksamhet och vår politik.

Stadgan är grunden för hur du och alla andra medlemmar i Vårdförbundet har förenats i en gemensam organisation.

Stadgan slår fast Vårdförbundets uppdrag – varför organisationen finns. Vi ska gemensamt:

•Utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll.

•Förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet.

•Påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

•Påverka utvecklingen i samhällsfrågor.

Stadgan beskriver även vem som kan bli medlem i Vårdförbundet och vilka möjligheter, rättigheter och skyldigheter du har som medlem.

De grundläggande värderingarna finns beskrivna och ansluter även till de etiska riktlinjer som är fastställda för ditt yrke. De etiska riktlinjerna hittar du här (länk spegling)

I stadgarna kan du också läsa mer om vilka beslut som fattas var i den demokratiska organisationen.

Stadgarna i sin helhet kan du läsa här. 

Om du vill veta mer om hur stadgarna fungerar i praktiken och ska tolkas och tillämpas så finns den informationen i det som kallas Demokratihandboken.