Lönestatistik

Bild på mynt.

Att undersöka vilken lön andra i ditt yrke har är bra inför lönesamtalet eller när du söker nytt arbete. Vårdförbundets lönestatistik ger dig som är medlem bästa möjliga överblick och argument när det gäller din lönenivå. Kontakta gärna Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på här, eller vill ha personlig rådgivning.

Se lönestatistik (logga in)

Med hjälp av lönestatistiken kan du jämföra löner efter yrkesgrupp, befattning, sektor, län och ålder. Att veta vad andra har för lön är bra inför lönesamtalet eller när du ska söka nytt arbete. Om det gäller ett nytt arbete är det viktigt att du inte kommer in på en för låg lön, eftersom det då kan bli svårt att komma upp i lön.

Förbered dig genom att söka i vårt lönestatistikverktyg, kontakta din lokala förtroendevalda eller hör av dig till Vårdförbundet Direkt.

Varifrån kommer statistiken?

Lönestatistiken är insamlad från arbetsgivaren och bygger på månadsavlönade tillsvidareanställda medlemmar i Vårdförbundet, inklusive chefer, inom samtliga sektorer, regioner, kommuner och staten. Den privata sektorn representeras här av Vårdföretagen.

För medlemmar inom kommun och region är det den registrerade månadslönen i november 2018 som rapporteras in till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och för medlemmar inom stat och vårdföretagen är det den registrerade månadslönen i september 2018 som är grunden. Den statliga statistiken samlas in av Arbetsgivarverket och Vårdföretagarnas statistik samlas in av Almega. Det är denna statistik som även bearbetas och analyseras av Statistiska centralbyrån (SCB) och Medlemsinstitutet. De redovisar dock månadslön inklusive rörliga tillägg, som OB, övertid och jour och semestertillägg, medan vi bara har med de fasta tilläggen. Denna skillnad är viktig att tänka på om man jämför de olika källorna.

Det är en kraftig eftersläpning på den årliga lönestatistiken. Den mäter november respektive september månad. Sedan tar det arbetsgivarna flera månader att granska och bearbeta statistiken. 2018 års statistik får vi i april 2019 och sedan vill vi granska och bearbeta den efter våra behov. Vill du veta hur löneutfallet såg ut för din arbetsplats i år, kontakta din förtroendevalda.

Individuell löneutveckling

För respektive grupp jämför vi medellönen vid en tidpunkt med medellönen vid en annan tidpunkt. Samma medlemmar ska finnas i gruppen vid båda tidpunkterna.

Vi följer medlemmar som har samma befattning, samma ansvarsnivå (chef eller inte chef) samt är kvar i samma region (landsting eller motsvarande) från ett år till ett annat. Nyanställda och de som slutat under året finns alltså inte med i underlaget.

Personuppgifter

Vårdförbundet hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning.
Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar dina personuppgifter.