Material lön

Här hittar du material, inspiration och film för att prata om lön på din arbetsplats

Precis när din nya lön för i år är klar – det är då du och din arbetsgivare ska börja fundera på året som kommer. Vilka mål ska nås i år och vilken roll spelar din kunskap och arbetsinsats för att de ska nås? För det är det som sedan ska speglas i din lön.

Vårdförbundet vill att:

  • Varje individs bidrag till verksamheten i form av kunskap och erfarenhet ska avspeglas i lönesättningen.
  • Ny kunskap, förbättring och effektivisering ska leda till ökat löneutrymme för medlemmar i Vårdförbundet.
  • Lönebildningen ska vara en naturlig del av samverkan hos arbetsgivaren och på arbetsplatsen.
  • Första linjens chefer måste ha ledningens förtroende, såväl som hela ansvaret och samtliga befogenheter för att leda och utveckla verksamheten.
  • Lönen ska vara individuell och differentierad och baseras på individens kunskap, kompetens, erfarenhet och resultat.
  • Specialistkunskaper ska avspeglas i lönesättningen. Vårdens ledarskap ska möjliggöra för vårdens yrkesutövare att se sin egen insats som en del av en helhet.

Här finns vår film om lönebildning som du kan använda dig av i medlemsträffar med tema lön.

Filmen finns även på Vårdförbundets kanal på YouTube.

Ta gärna kontakt med din lokala avdelning om du vill diskutera hur lönebildningen går till på din arbetsplats. 

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att lokal lönebildning och löneprocess följer intentionerna i våra överenskommelser. Om vi är många som påverkar från olika håll, både som individer och tillsammans i Vårdförbundet, har vi möjlighet att förändra och förbättra.

Alltid aktuellt?

Ett lönetema kan du ha när du vill på året. Hör med dina medarbetare om det är något som engagerar dem.