Ordförande för Vårdförbundet Student

Sophia Godau valdes till ordförande för Vårdförbundet Student på årsmötet den 10 november 2018. - Jag vill stärka vår organisation och kommunikation, skapa kontinuitet, guida styrelsen att tillsammans uppnå målen den sätter upp och bevara och utöka det viktiga kontaktnätverk mina föregångare byggt upp. Skriver Sophia i sin presentation.

Jag heter Sophia Godau, är 22 år gammal och studerar till biomedicinsk analytiker i Termin 5, i Sundsvall.

Jag började efter gymnasiet att jobba på kliniskt kemiskt laboratorium i Södra Hälsingland och bestämde mig då för att bli biomedicinsk analytiker. Jag har alltid varit aktiv i diverse föreningar och började även under studietiden engagera mig i studentföreningar. Det var även då jag blev studentrepresentant för Vårdförbundet. Jag åkte iväg på Vårdförbundet Students Inspirationshelg och blev fast - jag bestämde mig den helgen att till hösten 2017 kandidera i nationella studentstyrelsen. Jag tog med mig en del inspiration hem till Sundsvall  varpå den lokala avdelningsstyrelsen nominerade mig till ledamot i avdelningsstyrelsen. Hösten 2017 fick jag alltså två förtroendeuppdrag - som Ledamot i avdelningsstyrelsen Västernorrland och Vice Ordförande i Vårdförbundet Student.

Under året som har gått har jag lärt mig mycket om organisationen, hälso- och sjukvård, utbildning, ledarskap och kommunikation. I studentstyrelsen stötte vi på många utmaningar, både när det kommer till den interna kommunikationen mellan varandra och kansliet och den externa kommunikationen till medlemmarna.
Det märktes tydligt att studentorganisationen vill sträva framåt men även måste bli starkare för att kunna nå dit. Att studentorganisationen dessutom blev stadgereglerad under Kongressen 2018 ställer ytterligare krav på vår organisationsförmåga.

Denna höst fick jag återigen ett stort förtroende av Vårdförbundets medlemmar, denna gång som Ordförande i Vårdförbundet student. Jag ser på mitt uppdrag på följande sätt: under det kommande året är det mitt uppdrag att stärka vår organisation och kommunikation, skapa kontinuitet, guida styrelsen att tillsammans uppnå målen den sätter upp och bevara och utöka det viktiga kontaktnätverk mina föregångare byggt upp.
Med den erfarenheten jag erhållit under året som gått tror jag att jag är välrustad för utmaningarna som komma skall. Jag kommer göra mitt yttersta för att representera alla våra grundprofessioner på ett rättvist sätt och driva deras frågor nationellt. Mitt och styrelsens mål är att göra just detta samt att göra Vårdförbundet attraktivt för studenter.
Studenterna är framtiden och även framtidens vård. Vi är Vårdförbundet och vi är vården!