Vårdförbundet Students styrelse

Vilka frågor som studentstyrelsen ska driva beslutas av dig som är medlem i Vårdförbundet Student. Den nya styrelsen valdes vid årsmötet den 10 november.

Årsmötet sätter agendan

Det är medlemmarna i Vårdförbundet Student som bestämmer vilka frågor studentstyrelsen ska driva. Det sker på årsmötet där engagerade studenter från hela landet deltar. Årsmötet beslutar prioriterade områden för verksamhetsåret och väljer vilka som ska sitta i styrelsen. 

Regelbundna styrelsemöten

Studentstyrelsen träffas regelbundet. Styrelsen planerar och genomför verksamheten, utbildas i vårdpolitiska frågor samt träffar och påverkar makthavare i vården.

Medlemmar i Studentstyrelsen 2018

Ordförande Sophia Godau, sophia.godau@vardforbundet.se
Vice ordförande Oscar Martinez Martinez, oscar.martinez@varforbundet.se

Styrelseledamöter

Eskil Björnestad, Växjö
Johanna Gustafsson Vrågård, Växjö 
Johan Brattefjäll, Stockholm
Anton Bräutigam, Borlänge
Max Södergren, Falun
Sigmund Sundelin, Sundsvall
Björn Johansson, Örebro