Så gör vi villkoren bättre

Du ska ha ett hållbart yrkesliv där du värderas efter din kunskap och insats. Därför arbetar Vårdförbundet för att du ska ha de bästa villkoren.
  • Lönearbetet

    Vårdförbundets övergripande mål med lönearbetet är att våra yrken ska värderas högre. Lönen ska spegla din kunskap, kompetens och erfarenhet, bidrag till utvecklingen av vården och till att uppfylla verksamhetens mål. Det är din arbetsgivare som sätter din lön. Vårdförbundet påverkar bland annat genom att teckna kollektivavtal, genom samverkan på arbetsplatsen och genom att ge stöd och råd till dig som är medlem.

  • Arbetsmiljö

    Arbetsmiljön påverkar hur vi mår, både när vi arbetar och efter arbetstid. Vårdförbundet vill att du ska ha ett hållbart yrkesliv med villkor som gör att du kan orka jobba heltid under ett helt arbetsliv. Men också att du ges möjlighet att utvecklas, påverka din arbetssituation samt kombinera jobb och privatliv.

  • Arbetstid

    Hälsosamma arbetstider, med möjlighet till vila och återhämtning mellan arbetspassen, är en nödvändig förutsättning för att du ska kunna göra ett bra jobb och arbeta patientsäkert. Det är också en förutsättning för att du med din professionskunskap ska kunna bidra till vårdens utveckling.