Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är ett av Sveriges största priser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Varje år premierar vi fantastiska medlemmar som gör vården bättre.

Prisutdelning

Vårdförbundspriset 2019 delas ut på Vårdgalan den 8 november i Stockholm. Då delar Vårdförbundet även ut pris till Årets vårdchef och Årets studenthandledare.

Om prissumman

Prissumman är beskattningsbar för vinnarna.

Slutkandidater

Läs om slutkandidaterna till Vårdförbundspriset 2019.

Program

Läs programmet till Vårdgalan. 

Om Vårdförbundspriset

Medlemmar i Vårdförbundet tar varje dag initiativ för att utveckla och förbättra den svenska vården. Det vill vi stimulera och uppmuntra. Därför delar vi ut ett pris till en eller flera som vågar och lyckas genomdriva dessa förändringar. Prissumman på 500 000 kronor är ett av de största vårdpriserna i Sverige och går direkt till vinnarna personligen. Prissumman är beskattningsbar för vinnarna.

Projekt inom personcentrerad vård premieras

Eftersom Vårdförbundet vill se ett skifte till personcentrerad vård i Sverige delas priset i första hand ut till medlemmar som arbetar för ett personcentrerat förhållningssätt. I år vill vi gärna se nominerade projekt inom kommunal hälso- och sjukvård, men självklart välkomnar vi även bidrag från andra verksamheter.

Folksam är sponsor

Folksam är en av Vårdförbundets samarbetspartners som du som medlem kan teckna förmånliga försäkringar hos. De har dessutom valt att sponsra just detta pris för att uppmärksamma medlemmar i Vårdförbundet som har gjort skillnad för att minska skador och förbättra hälsan inom vårdyrken.

Vinnare 2018

Vinnarna fick ta emot sitt pris på 275 000 kronor för projektet Hjärtsviktsvård i norr. Projektet drivs vid Sunderby sjukhus i Luleå där de genom ett personcenterat arbetssätt har fått ett större samarbete med patienterna och där de lärt sig mer om egenvård.

På andra plats kom Carolina Orvet som fick 175 000 kronor för sitt arbete med teckenspråk och dövblindtolk på Ungdomsmottagningen Region Örebro län.

Bubblaren Maria Dahlin fick 50 000 kronor som uppmuntran för sitt arbete med personcentrerat arbetssätt inom Verksamhetsområde operation på Aleris specialistvård i Bollnäs.

Läs mer i Vårdfokus

Läs motiveringar och mer om vinnarna i vårt pressmeddelande