Din utbildning

Din utbildning är en investering som ska löna sig både för dig och för samhället. Utbildningarna lägger grunden för våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka deras utformning.

Våra yrken utvecklas ständigt och utbildningarna inom våra kunskapsområden behöver anpassas efter vårdens behov.

Din utbildning är en investering som ska löna sig både för dig och för samhället. När du har satsat tid och kraft på en utbildning måste du få avkastning på din investering i form av en anställning, med relevanta arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter och inte minst en bra lön.

I den utbildningspolitiska idén ställer Vårdförbundet följande krav:

  • Det ska finnas kliniska professorer, lektorer och adjunkter i verksamheten för att säkra den akademiska nivån och stärka samverkan mellan verksamhet och högskola/universitet.
  • Kollegiala mötesplatser och samtal för att stärka yrkesidentiteten ska planeras inom ramen för utbildningen.
  • Utbildningarna till våra fyra yrken ska vara på avancerad nivå för att yrkesgrupperna ska kunna möta de krav som en alltmer kunskapsintensiv vård kräver.
  • Det ska finnas reglerade specialistutbildningar för alla fyra yrken.
  • Anställning ska inrättas för den specialistutbildade.
  • Fler inom våra kunskapsområden ska ha möjlighet till forskningsstudier.

Ur den utbildningspolitiska idén kommer våra förslag om akademisk specialisttjänstgöring och reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Relaterade dokument

Ladda ner och läs Vårdförbundets utbildningspolitiska idé: