Rutiner vid anordnande av lokala medlemsträffar

Sökta pengar är till för den arbetsplats som anordnar ett medlemsmöte som överstiger 2 timmar och avser lättare förtäring, exempelvis kaffe, smörgås, fikabröd.

Ansökan görs genom att fylla i formuläret nedan.

Den sökande meddelas om ansökan är beviljad eller avslagen. Om ansökan beviljas ges information om ersättning av utlägg alternativt uppgifter för fakturering.

Ansök om medlemspeng

Val av förtroendevald på arbetsplats görs i samband med aktiviteten

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här.

Godkänner hantering av personuppgifter