Förtroendevald i Gävleborg

Information till dig som är förtroendevald.

Uppdraget

Att vara förtroendevald på arbetsplatsen är inte detsamma som att du ska ta hela ansvaret. Kamraterna omkring måste vara beredda att stötta dig i ditt uppdrag genom att delge sina åsikter samt att komma på möten. Rent konkret kan det innebära att de avlastar dig i ditt vanliga jobb när du behöver förbereda dig för möten med arbetsgivarens företrädare.

Enligt förtroendemannalagen har du rätt att ta den tid uppdraget kräver. Arbetsgivaren ansvarar för att bemanningen på arbetsplatsen är tillfredsställande. Bestäm tillsammans med dina kamrater hur ni vill ha det för att du ska kunna företräda dem på bästa sätt.

Utbildning

Kunskap är en grundförutsättning för att kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på arbetsplatsen.

Som ny förtroendevald i Vårdförbundet erbjuds du en facklig grundutbildning som består av:

  • Fyra utbildningsdagar
  • Tre webbutbildningar
  • En handbok som du har med dig under hela utbildningen

Enligt lagen om förtroendevalds ställning på arbetsplatsen (LFF) § 6 och 7 eller genom kollektivavtal som grundar sig på denna lag har du rätt att gå utbildningen utan löneavdrag. Har du frågor hör av dig till ansvarig för din utbildning.

Se aktuella datum för vårens grundutbildningar i Aktiviteter och utbildningar.

Om du av någon anledning inte kan delta i utbildningen är det av stor vikt att du avanmäler dig snarast, så att någon annan kan ta din plats.

Medlemspeng

Passa på att göra något roligt tillsammans med medlemmar i Vårdförbundet.
Som förtroendevald kan du anordna ett möte för medlemmarna på din arbetsplats.

Mötet ska innehålla något som har en koppling till Vårdförbundets politik, till exempel frågor som rör yrket, verksamheten, arbetsmiljön eller arbetstider.

Medlemspengen ger möjlighet till någon form av aktivitet i samband med mötet exempelvis att gå ut och äta tillsammans eller bowla.

Villkor

Ta hänsyn till följande då inköp görs:

  • Riktmärke ca: 100 kr per medlem/år.
  • Vårdförbundet betalar ingen alkohol.
  • Gäller endast Vårdförbundets medlemmar.
  • Pengarna kan sökas av förtroendevald på arbetsplatsen eller medlem om förtroendevald saknas.
  • I första hand - använd faktura. Faktureringsadress/fakturaunderlag får du efter godkänd ansökan tillsammans med din bekräftelse. 

Efter avslutad aktivitet

Minnesanteckningar och deltagarförteckning skickas till Vårdförbundet i Gävle.

Det är viktigt att detta sker så snart som möjligt i anslutning till aktiviteten då deltagarlistan måste bifogas fakturan/kvitton vid betalning.

Om det inte går att få faktura, betalas pengarna ut mot redovisat kvitto efter avslutad aktivitet och sätts in på önskat konto. 

Ansökan

Ansökningsformulär hittar du här nedan.

Ansökan ska vara bekräftad innan aktiviteten genomförs,  bekräftelsen skickas till din e-postadress.


Resepolicy

Dokumentet klargör vad som gäller vid resor i samband med ditt uppdrag.