Välj förtroendevald på arbetsplatsen

På de flesta arbetsplatser har medlemmarna valt en förtroendevald kollega. Men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet.

Undrar du hur det går till när en ny förtroendevald ska väljas på arbetsplatsen? 

Klicka här för att läsa mer.

Den förtroendevalda som väljs är tillika skyddsombud. OBS: Mandatperioden i Norrbotten är t.o.m. 2020-10-15. Valet sker vid ett medlemsmöte.