Aktuellt i Stockholm

 • Årsmöte 9 oktober!

  Inspirationsföreläsning, buffé och för fram din åsikt!

 • Nominera till avdelning Stockholms valberedning

  Hösten 2019 ska det ske fyllnadsval till valberedningen på ordinarie årsmöte den 9 oktober. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget.

 • Kallelse till extra årsmöte - Fyllnadsval av styrelseledamot

  Härmed kallas du som medlem till extra årsmöte som genomförs på webben mellan kl. 12.00 den 2 september och kl. 12.00 den 9 september.

 • Valberedningens förslag inför extra årsmöte 2019

  Här nedan presenteras valberedningens förslag. Extra årsmöte genomförs på webben mellan kl. 12.00 den 2 september och kl. 12.00 den 9 september. Valet kommer att vara helt digitalt via en webbröstning och du kommer att få en kallelse till extra årsmötet två veckor innan.

 • Enkät - Vilka medlemsaktiviteter vill du ha under 2020?

  Passa på att bidra till vår verksamhetsplanering 2020! Syftet med enkäten är att få en fingervisning om vilka aktiviteter medlemmarna i avdelning Stockholm gärna vill ha framöver. Resultatet av enkäten kommer fungera som en bas för styrelsen, vid prioriteringar av aktiviteter under året som kommer. En sammanställning av enkäten kommer att presenteras på årsmötet den 9 oktober samt i efterhand på webben.

 • Inkomna nomineringar till extra årsmöte 2019

  Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Nomineringstiden är slut. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning. Presentationer över de nominerade kommer att läggas ut löpande längre fram. (Uppdaterad 2019-06-24)

 • Skriv en motion till årsmötet 2019

  En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.

 • Lön och uppföljning av sommaren - Välkommen till en heldag den 13 september

  Lön och uppföljning av sommaren - Välkommen till en heldag den 13 september

 • Semester och ledighet

  Att vara ledig ibland är en förutsättning för att du ska kunna göra ett bra arbete. Ledighet kan också fylla olika behov vid olika skeden i livet. Det finns därför flera olika former av ledighet som regleras i lag. Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på här, eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats.

 • Lön och uppföljning av sommaren - Välkommen till en heldag den 13 september

  Vi vill bjuda in dig som är förtroendevald till en heldag den 13 september kl. 9-16 om lön och uppföljning av sommaren.