Aktuellt i Uppsala

 • Höstens utbildningsdagar

  Välkommen till höstens utbildningsdagar för dig som är eller blir förtroendevald på din arbetsplats.

 • Uppdragets mandattid löper ut, dags för omval!

  Dags att samlas till omval eller nyval! Uppdrag som förtroendevald på arbetsplats går ut 2019-10-15. Det gör även utökade uppdrag i samverkansgrupper på förvaltningsnivå, verksamhetsområde eller central samverkan hos alla länets arbetsgivare.

 • Färgglada ballonger i ett stort knippe

  Årets stipendiater 2019

  6 ansökningar har inkommit; 4 från sjuksköterskeprogrammet och 2 från barnmorskeprogrammet.

 • Tågperrong med tågresenärer och konduktör. Tågsetet har gamla vagnar i trä. i bakgrunden gröna träd.

  Familjeutflykt med Lennakatten!

  Du som är medlem, ta med din närmaste familj på en tågutflykt med Lennakatten 24 augusti.

 • Fem händer, armar, hand, arm, hålla, tillsammans, kedja, samarbete, klocka, teamwork, team, gräs, gemensamt, gemenskap, laganda, lagkänsla

  Valberedningen berättar

  Vi är Uppsalas valberedning och vi har arbetat kontinuerligt i några år tillsammans för att hitta och presentera personer som kan göra en bra insats för våra medlemmar som styrelseledamöter.

 • Lär dig mer om nya centrala avtalet med Sveriges kommuner och landsting

  Vi bjuder in medlemmar och förtroendevalda i länets kommuner och region till möten för att berätta mer om nya centrala avtalet, omtag i löneöversynen, kompetensprogram, särskilt yrkesskicklig. Vi berättar vad som nu sker i kontakterna med arbetsgivare, och du kan ställa frågor.

 • Semester och ledighet

  Att vara ledig ibland är en förutsättning för att du ska kunna göra ett bra arbete. Ledighet kan också fylla olika behov vid olika skeden i livet. Det finns därför flera olika former av ledighet som regleras i lag. Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på här, eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats.

 • Norska motståndsrörelsen under andra världskriget, samtal 18 maj

  Vårdförbundets medlemmar är välkomna till ett TCO-arrangemang lördag 18 maj på Slottbiografen i Uppsala.

 • Ambulanssjuksköterskor tillsammans med patient i ett rum på sjukhuset. Den ena ambulanssjuksköterskan skruvar på en droppställning som sitter fast vid båren.

  Temautbildning om arbetsmiljö 8 maj - för dig som är förtroendevald

  8 maj håller vi temautbildning om arbetsmiljö, alla förtroendevalda i länet är välkomna.

 • Biokväll 25 april - fulltecknad!

  Välkommen på biokväll i Uppsala. Vi lyssnar till Jeanettes berättelse om återkomsten till yrkeslivet efter många års frånvaro.