Nominera till avdelning Hallands årsmöte 2019

Nu kan du nominera till styrelseuppdrag samt till uppdrag i valberedningen.

Att tänka på:
• Endast medlemmar kan nomineras till uppdragen.
• Endast medlemmar kan nominera.
• Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
• Mandatperioden för uppdraget är fram till och med hösten 2021.

Önskar du nominera samma person till flera uppdrag så behöver du fylla i ett formulär för varje uppdrag.

Ytterligare information och inkomna nomineringar kommer att läggas ut på webben framöver. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen i Halland.

Det går att nominera till styrelseledamot fram till den 15 september och till valberedningen fram till årsmötet.

Välkommen med din nominering!