Inkomna nomineringar till årsmötet 2019

Kvinna skriver och har mobil och dator framför sig.

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Läs även vad avdelning Skånes styrelseledamöter finner som givande i sitt uppdrag. Bli en i styrelsen eller i valberedningen, nominera senast den 15 maj.

Inkomna nomineringar

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag till ordförande och styrelseledamot är den 18 augusti, däremot så går det bra att fortsätta att nominera till valberedningen fram till årsmötet den 25 september. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning. Presentationer över de nominerade kommer att läggas ut löpande längre fram.

Nominerade till ordförande

Madelene Meramveliotaki
Malin Tillgren

Nominerade till vice ordförande (om vice ordförande blir ordförande)

Maria Buhre
Madelene Meramveliotaki

Nominerade till styrelseledamot:

Anna Bergman Presentation
Kenneth Josefsson Presentation
Cecilia Kallin Presentation
Eva Lenander Presentation
Alexandra Leo Laserow - återtagit nominering
Madelene Meramveliotaki Presentation
Jacqueline Mkada- återtagit nominering
Johanna Ödell

Nominerade till valberedningen:

Karin Borgman Remse
Malin Fagrell
Sara Holmberg - återtagit nominering
Jacqueline Mkada

Nuvarande styrelse i avdelning Skåne

Valberedningen har ställt frågan" -Vad finner du givande i ditt uppdrag som styrelseledamot?" till samtliga styrelseledamöter i avdelning Skåne och såhär svarade dom: 

Malin Tillgren, t.f. ordförande:
- Att vara med i avdelning Skånes styrelse är ett privilegium och väldigt givande på många sätt. Jag får lära mig nya saker, träffar engagerade och kunniga människor, får inblickar i andra människors liv, får vara med och påverka ur ett större perspektiv och jag utvecklas som människa.

Maria Buhre, styrelseledamot:
- När jag tillträdde mitt uppdrag som styrelseledamot i september 2017, så hade jag ingen aning om att uppdraget skulle vara så roligt, givande och mångfacetterat!

Även om jag hade en del tidigare erfarenhet av fackligt heltidsuppdrag så har jag fått massor av ny kunskap, och får fortfarande varje dag. Jag gillar den dagliga omväxlingen mellan mindre, enkla frågor och det övergripande, strategiska ansvaret, mellan lokala och nationella frågor/överläggningar/förhandlingar, mellan möten på olika nivåer från enskilda medlemmar upp till förbundsstyrelse. Men framför allt ger det mig positiv energi att mitt uppdrag i avdelningsstyrelsen kan bidra till att våra medlemmars röster och våra yrkesgruppers arbetsvillkor kommer i fokus hos arbetsgivare och politiska styren i Skåne. #vårdförbundetgörskillnad

Ingela Gjomakai, styrelseledamot:
- Jag blev invald i Avdelningsstyrelsen september 2017. Det var ett nytt uppdrag som under den här tiden har varit intressant och givande. Att ha ett övergripande ansvar där Vårdförbundets politik präglar dagen.

Varje dag kan göra skillnad för många och där beslut som tas kan påverka var och en medlem både i stort och smått gör mig ödmjuk inför uppdraget. Mitt tidigare uppdrag som huvudskyddsombud i 5 år inom psykiatri vården har gett mig en bra och nödvändig bas att stå på i detta uppdrag.

Att kunna föra Vårdförbundets politik på den politiska arenan i möten med olika arbetsgivare är stimulerande och intressant, men också utvecklande. Med andra ord, ett roligt och givande uppdrag som jag varmt rekommenderar.

Anna Hansson, styrelseledamot
- Det är väldigt meningsfullt att representera Vårdförbundets medlemmar i samtal med arbetsgivare, politiker och med privatpersoner. Jag förbereder mig så gott jag kan och jag känner att min föreningserfarenhet och politiska skolning gör skillnad.

De jag möter lyssnar och tar mina och de som jag representerars åsikter på allvar. Det går inte så fort från vision till resultat men jag har en stor förhoppning om att vi på sikt får bättre villkor, mer AST och anständigare lön.

Jag är också stolt och tacksam över all kompetens och det gedigna engagemang som finns hos styrelsens ledamöter. Alla levererar, saker blir gjorda, alla ställer upp för varandra och arbetsklimatet är toppen. Vi har stort stöd av kansliets personal, ingen säger nej om man behöver hjälp, ombudsmännen svarar så fort de kan på våra frågor och våra team är oumbärliga.

Jag skulle utan tvekan göra om det, det är det roligaste och betydelsefullaste arbetet jag gjort/gör.

Eva-Marie Ottosson Möller, styrelseledamot
-
Det jag finner givande med mitt styrelseuppdrag är möjligheten att påverka våra politiker och möjligheten att hjälpa våra medlemmar.

Monica Rat, styrelseledamot:
- Högt i tak, roligt och lärorikt vill jag beskriva mitt styrelseuppdrag!Mest givande jag vet med mitt uppdrag som styrelseledamot är att arbeta övergripande med våra medlemmars frågor.

Det innebär många saker men en av dessa är att i direkt dialog kunna påverka beslutsfattare i frågor som rör våra villkor, professionsutveckling samt vårdens utveckling.

Genom dialog lyfter vi i styrelsen upp vilka är våra yrkesgruppers styrkor och behov samt vad det är som politiker eller andra beslutsfattare behöver göra för att få vården att bli en arbetsplats där Vårdförbundets fyra professioner kan trivas, utvecklas samt vilja stanna kvar för att ge patienterna en säker vård.    

Jag har i styrelsen ansvaret att arbeta övergripande med teman personcentrerad vård, personcentrerat ledarskap samt e-hälsa och digitalisering.  Det är ämne jag brinner otrolig för och jag arbetar med dessa samhällsviktiga teman utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.  Det gör att jag känner att jag gör mitt allra bästa för att våra medlemmar ska få arbeta i en hälsosam arbetsmiljö.

Rickard Uppenberg, styrelseledamot:
- Jag har varit förtroendevald under flera år sista tiden som HSO (huvudskyddsombud) och känd att jag ville växa i mitt fackliga uppdrag därför tackade jag ja till att sitta med i Vårdförbundets styrelse i Skåne.

Som styrelseledamot kände jag att jag att jag kan påverka inriktningen och strategier på våra lokala frågor. Dessutom är uppdraget att påverka beslutsfattare att fatta kloka beslut som gynnar våra medlems grupper.

Att vara en del av styrelsen som fatta beslut om vägen fram samt budgetansvar och verksamhetsplanering är en utmaning och något nytt för mig. Jag är glad och stolt över vårt arbete hittills nu när vi är halvvägs i mandat perioden.

Nominera

Den 25 september håller avdelning Skåne årsmöte i Helsingborg. Det ska då göras ett fyllnadsval till ordförande, styrelseledamot samt uppdrag till valberedningen. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till ett spännande uppdrag. Mer information vi länken Nominera till årsmötet 2019