Utbildningar för förtroendevalda i Västra Götaland 2020

Här publicerar vi aktuella datum för de olika utbildningar vi erbjuder dig som är förtroendevald på arbetsplatsen. Alla utbildningar finns i Aktiviteter och utbildningar på hemsidan där du även anmäler dig.

Grundutbildning dag 1

 

Grundutbildning dag 2-4

 

Temautbildningar

 

Aktiviteter och utbildningar

Du hittar alla våra utbildningar, aktiviteter och webbutbildningar i Aktiviteter och utbildningar.