Inkomstförsäkring - för din trygghet

Att bli av med jobbet påverkar ofta livet på flera plan, inte minst ekonomiskt. Med Vårdförbundets inkomstförsäkring kan du få upp till 80 procent av din tidigare månadsinkomst efter skatt. Detta gäller lön upp till 60 000 kronor i månaden. Vår inkomstförsäkring ger dig trygghet när du behöver den som bäst.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften. Den är till för att komplettera din ersättning från a-kassan om du skulle bli arbetslös.

Inkomstförsäkringens omfattning

  • Ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen kan tillsammans motsvara upp till 80  procent av din tidigare inkomst. 
  • Alla medlemmar som har en månadslön över 25 025 upp till 60 000 kronor omfattas.
  • Du kan få ersättning i max 200 dagar.
  • Karenstiden är 7 dagar, det vill säga samma karensperiod som a-kassan tillämpar.

Villkor för att inkomstförsäkring ska gälla

  • När du blir arbetslös måste du vara medlem i både Vårdförbundet och i a-kassan och ha varit det i minst 12 månader, samt uppfylla kraven för medlemskap i a-kassan. Läs mer om dessa på AEA.se
  • För att få ersättning ska du vara arbetslös.
  • Inkomstförsäkringen gäller till den första i den månad du fyller 65 år.

Mer information

Mer information kring Vårdförbundets inkomstförsäkring finner du hos Folksam. Det är också till dem som du ansöker om ersättning.